Sabtu, 08 Juni 2013

CONTOH SURAT KEPUTUSANDHARMA WANITA
UNIT KECAMATAN ......................
JL. RAYA ............................ NO. 8 TELP.XXXXX
.......................-..............................
 


Nomor: 18/DWP.KEC.GRJ/VII/2009

Kutipan Surat Keputusan
Dharma Wanita Persatuan Kecamatan ..................
G..............: 04-07-2009


KETUA DHARMA WANITA PERSATUAN KEC. ...........................


MEMBACA
MENIMBANG
MENGINGAT

: Dst
: Dst
: Dst


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Mengangkat seorang guru

         Nama                     : ......
        Tempa & Tgl lahir    : ................, 22 Oktober 1980
         Ijazah                     : .................
         Masa kerja             : 07-10-1998
         Pada sekola            : TK. Dharma Wanita 04 Kejawan
  Kecamatan Grujugan   
2. Kepadanya diberikan honor menurut situasi sekolah
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
4. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
  sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Grujugan
Pada tanggal: 04-07-2009

DHARMA WANITA PERSATUAN
KECAMATAN .......................
                          KETUA                          ..........................................

Tembusan disampaikan
1. Kepala DIKNAS Kec. Grujugan
2. Pembina Dharma Wanita Sub Unit Kec. Grujugan
3. Arsip

Tidak ada komentar:

Posting Komentar